Nové využití dostane v tomto roce budova bývalé školy v Mořicích. Ta projde celkovou rekonstrukcí a v dohledné době bude fungovat jako bytový dům. Na základě dotačního titulu pak poskytne bydlení mladým rodinám s nižším příjmem nebo lidem čerstvě v důchodovém věku.

„Jsou zde jasně nastavené podmínky. Třeba, že by zde bydlící jednotlivec měl mít do osmdesáti procent průměrného platu. Celkově půjde o lidi sociálně slabší, ale ne o tu nejslabší skupinu. A jsou páky, jak zabránit, aby se sem přistěhovali nepřizpůsobiví,“ uvádí starosta obce Tomáš Pavelka.

Ve škole by celkově mělo vzniknout osm bytů o různé výměře. Rekonstrukce počítá i se vznikem půdní nástavby, kde by měly být umístěny největší bytové jednotky. Tento týden by měla proběhnout soutěž na dodavatele stavby.