Rada města Prostějova na svém jednání schválila prodloužení registrací dětí do 15 let do projektu CORRENCY o jeden měsíc. Až do 31. října 2023 je tak zároveň možno čerpat podporu formou correntů. Registrovat mohou rodiče své děti prostřednictvím webového portálu prostejov.corrency.cz/deti, případně pomohou zájemcům s registrací pracovnice turistického informačního centra nebo Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Na webových stránkách prostejov.corrency.cz naleznete také seznam obchodníků, u nichž je možno correnty uplatnit. „Už od začátku prázdnin mohou rodiče či zákonní zástupci registrovat své děti ve věku od 0 do 15 let do tohoto systému a získat podporu nyní nově až třikrát 500 korun na nákup sportovních potřeb, dětských potřeb, ale i na platbu kroužků a volnočasových aktivit. Forma podpory spočívá v tom, že polovinu hradí rodiče dětí a polovinu doplatí město formou correntů,“ připomíná prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).

Maximální podpora ze strany města je 500 korun, což se rovná 500 correntů na jeden měsíc a jedno dítě. „Po dohodě s firmou CorCo System a po projednání v radě města jsme se shodli na tom, že bude dobré projekt prodloužit o jeden měsíc. Očekáváme totiž, že se začátkem školního roku, kdy se rozběhnou kroužky a volnočasové aktivity, vzroste i potřeba finančně rodinám s dětmi pomoci,“ pokračuje primátor Jura. „Čerpání correntů sice běží již od srpna, nicméně začátek školního roku je v tomto směru pro rodiny velikou zátěží. Vzhledem k tomu, že jsme alokovali na celý projekt 5 milionů korun, měly by finance stačit i na pokrytí měsíce října,“ přidává Marcela Župková (ANO 2011), náměstkyně primátora pro sociální oblast.