Radní po svém čtvrtečním jednání 24. srpna doporučují úternímu zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 5,7 milionu korun na dofinancování realizace fotovoltaických elektráren na čtyřech budovách škol v Prostějově – ZŠ a RG Otto Wichterleho, ZŠ a MŠ v Melantrichově ulici, ZŠ Jana Železného a ZŠ v ulici Dr. Horáka. A to není všechno, další „fotovoltaiky“ budou vybudovány na střeše nových šaten u zimního stadionu.

 

„Celkové náklady na realizaci fotovoltaiky na uvedené školy včetně nezbytných posudků a dozorové činnosti jsou kalkulovány na 15 700 000 korun. Na realizaci akce jsou v rozpočtu města na rok 2023 schváleny finanční prostředky ve výši 10 000 000 korun s tím, že předpokládaná výše dotace pro objekty čtyř škol činí 10 684 874,29 koruny. Dotace však bude poskytnuta ex post. Aby mohly být dodavatelem akce realizovány stavební práce, je nutné schválit chybějící finanční prostředky ve výši 5 700 000 korun,“ shrnul všechny novinky Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

Zároveň radní doporučí zastupitelům schválit rozpočtové opatření ve výši 2 150 000 na vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše objektu šaten zimního stadionu. Celkové náklady v tomto případě dosáhnou 6 650 000 korun s tím, že 3,5 milionu korun může město získat jako dotaci. Dotace však bude připsána až po realizaci akce, z tohoto důvodu je třeba schválit uvedené rozpočtové opatření.