Na internetových stránkách Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje idsok.cz naleznou občané kraje navržené změny v jízdních řádech od 10. prosince 2023.

V případě připomínek na spoje, které se dotýkají i jejich jízd, je třeba vše nahlásit nejpozději do 11. září. Poté už na podněty nebude brán zřetel. Jisté změny jsou plánovány i na Prostějovsku.