V srpnu se celkový počet uchazečů o zaměstnání v celém Olomouckém kraji přehoupl přes 14 tisíc, počet hlášených volných pracovních míst naopak mírně poklesl na 8 369, přičemž podíl nezaměstnaných osob setrval na hodnotě 3,3 procenta. Toto jsou ve stručnosti základní a nejpodstatnější údaje o vývoji na pracovním trhu během uplynulého měsíce. Tradiční zprávu poskytla médiímJana Litvíková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci. Z nejpříznivějších čísel se opět těší Prostějovsko.

K 31. srpnu 2023 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce v Olomouci v součtu přesně 14 037 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 50 lidí vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pak dokonce o 520. „Z něj bylo 13 003 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od patnácti do čtyřiašedesáti let. Bylo to o jedenačtyřicet víc než na konci předchozího měsíce, v porovnání se srpnem 2022 pak byl počet vyšší o 576,“ přidává další informace Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V průběhu letošního srpna bylo nově zaevidováno 1 972 osob, což je ve srovnání s minulým měsícem o 213 méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku se počet snížil o 481. Z evidence přitom odešlo celkem 1 922 uchazečů. „Bylo to o 274 osob více než v červenci a o 25 osob více než loni v srpnu. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 166, to je o 231 více než v předchozím měsíci a o 38 více než ve stejném měsíci minulého roku. Dále pak 331 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, čímž toto číslo oproti prvnímu prázdninovému měsíci vzrostlo o sedmadvacet lidí a o devětaosmdesát za loňský srpen. Dalších 756 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ přidal velmi podrobně Mikšaník.

K meziměsíčnímu nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve třech regionech Olomouckého kraje, ve zbývajících dvou pak nezaměstnanost mírně klesla. Nejvíce se počet lidí bez práce zvýšil na Olomoucku (o 82 osob), naopak na Přerovsku byl zaznamenán nejvýraznější pokles (o 39 osob). Co se týká prostějovského regionu, zde bylo na konci srpna v evidenci Úřadu práce ČR 1 731 uchazečů o zaměstnání, z toho 1 031 žen. „Firmy z Prostějovska pak hlásí 1 334 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných osob zde činí 2,3 procenta,“ prozradil hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci s tím, že vyšší číslo než je celorepubliková hodnota, vykazují dva regiony - Jesenicko (4,2 %) a Přerovsko (4,0 %). Naopak nejnižším počtem lidí bez práce se můžeme i nadále chlubit na Prostějovsku (2,3 %).

Podíl nezaměstnaných žen setrval na 3,8 %, když něžného pohlaví bez práce je po celém kraji 7826. „Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 56 procent,“ vypočítal dále Jaroslav Mikšaník a doplnil tedy, že stav mužů zůstal na hodnotě 2,9 %.

V evidenci ÚP je dále 2 244 osob se zdravotním postižením, což představuje 16 % z celkového počtu nezaměstnaných a 647 absolventů škol všech stupňů vzdělání plus mladistvých, čímž jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 36 a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku o 34 osob. „Na celkovém čísle se podíleli pěti procenty. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v Olomouckém kraji na konci srpna 4 487 uchazečů o zaměstnání, což je dvaatřicet procent všech uchazečů vedených v evidenci,“ připojil hlavní analytik.

Olomoucký kraj evidoval na konci srpna celkem 8 369 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 106 nižší než v předchozím měsíci a o 1 157 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,7 uchazeče, z toho nejvíce na Jesenicku (3,4), naopak nejméně opět na Prostějovsku (1,3). „V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo od počátku roku prostřednictvím příspěvků podpořeno 1 540 osob, z toho bylo do rekvalifikačních kurzů zařazeno 785 osob,“ uzavřel Jaroslav Mikšaník.

 

Speciální příloha BURZA PRÁCE a VZDĚLÁNÍ je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 18. září