Magistrát připravuje v Prostějově jednu dopravní změnu, a to v Divišově ulici. „Odbor dopravy obdržel úkol zajistit zjednosměrnění komunikace v ulici Divišova od majitele komunikace, to je města Prostějova, na základě projednání celé záležitosti v poradě primátora.

Správní řízení, na základě kterého budou stanoveny příslušné dopravní značky, probíhá formou veřejných vyhlášek. Potrvá asi dva měsíce a kroky je možné dohledat na úřední desce. Požadavek na zjednosměrnění předložili vedení města sami obyvatelé náměstí Spojenců,“ uvedl Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.