Pro koho je program určen? 4. ledna schválila vláda Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny s cílem poskytnout finanční podporu podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti (zejména pro restaurační provozy, maloobchodní prodejny a služby), čímž došlo k poklesu tržeb.

Podpora je určena pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona a mají zaměstnance nebo mají spolupracující OSVČ.

Na co lze kompenzace použít?

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Výše podpory

Podpora bude ve výši maximálně 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena. Počet uznaných dnů pro stanovení výše podpory je následující:

  • Maloobchod (CZ-NACE 45 a 47), např. prodejna oděvů či elektroniky, stánek na trhu – 58 dní
  • Stravování (CZ-NACE 56), např. bistro či cateringové služby – 74 dní
  • Vybrané činnosti vč. sportovních, zábavních a rekreačních (CZ-NACE 64 až 93), např. pořadatel konferencí, fotograf – 70 dní
  • Osobní služby (CZ-NACE 96), např. kadeřnictví nebo kosmetický salón – 61 dní

Modelové příklady

Majitel restaurace se 4 zaměstnanci na plný úvazek a 2 zaměstnanci na poloviční úvazek si může zažádat o 148 000 Kč (tj. 400 Kč krát 5 přepočtených zaměstnanců krát uznaných 74 dní).

Kadeřnice, která zaměstnává kolegyni, si může zažádat o 24 400 Kč (tj. 400 Kč krát 1 zaměstnanec krát uznaných 61 dní).

Žádosti

Program bude administrovat MPO, žádosti se budou podávat přes Agendový informační systém (AIS) MPO. Podpora v rámci první výzvy vyhlášené 15. ledna 2021 se bude vztahovat na období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Žádosti o kompenzace budou podnikatelé moci podávat na stránkách MPO od 15. ledna.

Podrobně na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/