Za plného provozu, v plném obsazení, s neskutečnou trpělivostí, tolerancí a nasazením všech klientů a pracovníků Domova seniorů Prostějov v Nerudově ulici probíhala od roku 2019 rekonstrukce největšího zařízení tohoto druhu v regionu. Slavnostní otevření se uskutečnilo v minulém týdnu.

Domov pro seniory funguje od roku 1985 a je příspěvkovou organizací zřizovanou Olomouckým krajem. Ten také bez jakýchkoli dotací zaplatil celou rekonstrukci. Krajskou pokladnu přišla na 144 milionů. „Jedná se o jednu z největších investic do sociálních služeb v našem kraji. Prostějovský domov seniorů vždy měl a má od vedení kraje jednoznačnou podporu. Naším společným cílem je totiž kvalitně poskytovaná sociální služba a spokojení uživatelé. Klientům přeji, ať se jim v domově dobře bydlí, a všem pracovníkům domova děkuji za jejich obětavou a nezištnou pomoc,“ sdělil hejtman Josef Suchánek.

Modernizace byla zahájena na podzim roku 2019 a byla rozdělena do čtyř etap. „Bylo postupně modernizováno 151 obytných buněk pro klienty, ale také zázemí pro provoz zařízení včetně kuchyněk a úklidových místností. Vybudována byla i patrová koupelna se zvedacími vanami pro klienty,“ vypočítal ředitel domova Marek Němec. Jak doplnil, na délce oprav i výši investice se promítla negativně jednak covidová doba, ale i následný nedostatek či výpadky materiálu. „Děkuji personálu, že i za bojových podmínek zvládal velmi náročné situace a dokázal zajistit všechny potřeby klientů k jejich plné spokojenosti,“ přidal poděkování.

Spokojena byla i náměstkyně primátora Prostějova Marcela Župková, který má sociální oblast na starost: „Vzhledem k pracovním povinnostem jsem se otevření nemohla zúčastnit. S panem ředitelem jsem ale v kontaktu a vím, že je s výsledkem, který domov posunul na vyšší úroveň, spokojen. V nejbližší době se tam určitě podívám,“ přislíbila.

Při slavnostním otevření měli návštěvníci možnost se seznámit s tím, jak modernizace probíhala za plného provozu, jakým způsobem se zvládal chod organizace a koordinace se stavbou a s jakým výsledkem. Byla promítaná i prezentace zachycující místnosti a chodby před a po rekonstrukci. Služeb domova využívá 226 seniorů.