V minulém vydání Večerník informoval o stížnostech kosteleckých občanů, kteří poukazovali na nevkusnou halloweenskou výzdobu prostoru před budovou městského úřadu. Radní na základě těchto stížností výzdobu v podobě oběšenců a kostlivců odstranili, načež na zmíněný text ještě zareagovali na internetových stránkách města obsáhlým vyjádřením.

„Instalovaná halloweenská výzdoba, jak je z jejího názvu zřejmé, se vztahuje k oslavám Halloweenu. Podstatou tohoto svátku je, že v období před svátkem Všech svatých se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Lidé v tomto duchu pomocí výzdoby přivolávají mrtvé duše, aby je ochránili před vším zlým. Nejedná se tedy o to, že by tento svátek nějakým způsobem degradoval význam svátku Památky zesnulých, ba naopak,“ snažila se objasnit svůj záměr Rada města Kostelce na Hané.

„V dnešní době je Halloween běžným svátkem, který je zacílen především na rodiny s dětmi. A toto je hlavním důvodem, proč tato výzdoba před budovou naší radnice každoročně vzniká – město Kostelec na Hané spolu s místními spolky pořádá, dnes již tradiční akci, Lampionový průvod, kterého se v posledních letech účastní v průměru více než tři stovky dětí. A začátek tohoto průvodu je směřován právě před budovu radnice,“ pokračuje vyjádření.

„Velmi nás mrzí, že letošní halloweenskou výzdobu někteří spoluobčané odsuzují, ale v žádném případě se ze strany města nejednalo o záměr degradovat Památku zesnulých, nýbrž jsme chtěli udělat výzdobu zase trošku jinou, než byla loni. Když jsme přijali první stížnosti, které byly celkem tři, rozhodli jsme se, že raději část výzdoby odstraníme, abychom dále nezpůsobovali vznikající názorové konflikty na toto téma mezi místními obyvateli. Druhým důvodem k odstranění části výzdoby bylo to, že se na ní vyřádila místní mládež, která ji částečně poničila, což nás samozřejmě mrzí, protože nás to stojí čas, úsilí a peníze,“ objasnili kostelečtí radní sled dalších událostí. „Na druhou stranu je nám líto, že odstraněním výzdoby jsme zklamali některé děti a rodiče, kteří se nestihli na výzdobu podívat a následně se dotazovali, proč došlo k jejímu odstranění.“

„V případě, že se Lampionový průvod a s ním související výzdoba bude setkávat s narůstající nevolí ze strany místních občanů, může nastat situace, kdy přistoupíme k tomu, že jej v následujících letech pořádat přestaneme. Jediný, kdo na toto rozhodnutí však doplatí, budou rodiny s dětmi z Kostelce na Hané a jeho okolí, které si tuto akci velmi oblíbily,“ přidala tak trochu výhrůžně Rada města Kostelce na Hané.