Prostějovští radní se rozhodli menšími finančními částkami podpořit jednorázové akce pořádané různými subjekty. „V prvním případě jde o částku deset tisíc korun Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově na akci ´Dobrodružství s počítačem´, konkrétně na ceny pro soutěžící a ceny pro vítěznou školu.

Další dotace ve výši dvaceti tisíc korun bude poskytnuta pořadateli Radimu Holystovi na ´Halloweenskou fotbalovou stezku 2023´ na odměny pro účastníky, pronájem kostýmů, nákup materiálu na výrobu kulis či občerstvení,“ informoval náměstek prostějovského primátora pro oblast školství Miloš Sklenka (ANO 2011).