„Kdo sází stromy, má druhé raději než sebe,“ praví staré anglické rčení. Devětadvacet nových stromů bude růst nedaleko soutoku Romže a Hloučely ve Vrahovicích. Stalo se tak díky komunitnímu sázení, které se konalo o uplynulých dvou sobotách, konkrétně 4. a 11. listopadu.

Komunitní sázení, při kterém se lidé mohou setkat, udělat něco dobrého pro sebe, stejně jako pro přírodu, a na závěr si popovídat, a ještě si opéci špekáčky, není v Prostějově žádnou novinkou. Začalo se s ním přede dvěma lety právě ve Vrahovicích, loni se pokračovalo v ulici Ječná a také v blízkosti cyklostezky na Bedihošť. Letos na jaře se konalo u krasického hřbitova. O uplynulých dvou víkendech se sázení vrátilo opět do Vrahovic, konkrétně k soutoku Romže a Hloučely, kde vzniká nové biocentrum.  

Po obě dvě dopoledne 4. a 11. listopadu dobrovolníci sázeli lípy, habry, javory či hrušně a třešně. „První listopadovou sobotu se podařilo vysadit celkem čtrnáct stromů, na Martina to pak bylo dalších patnáct. Každý z nich vždy sázela jedna celá rodina,“ vypočítala náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová, která v minulosti s nápadem na komunitní sázení přišla a stále se na jeho organizaci s velkým úsilím podílí.

Obě sázení provázelo docela odlišné počasí. Zatímco napoprvé bylo krásně slunečno, druhé sázení minulou sobotu provázelo typicky podzimní zamlžené počasí. „V prvním případě se sešli lidé z celého Prostějova, v tom druhém se pak jednalo zejména o občany Vrahovic. Konkrétně šlo o prvňáčky z místní základní školy či místní mladé fotbalisty. Všichni pochopitelně dorazili ve společnosti svých rodičů,“ prozradila Sokolová, která si ke spolupráci přizvala i ochránce přírody z Ekocentra Iris. Ti připravili stanoviště, na nichž se přítomní mohli o přírodě dozvědět spoustu zajímavostí.

„Komunitní výsadby se stávají velmi oblíbenou akcí hlavně u rodin s dětmi, které následně chodí navštěvovat svůj stromeček a děti tak vidí, jak dlouhou dobu trvá, než se z malého stromku stane statný strom. Stejně jako v předchozím týdnu byl připraven doprovodný program pro děti pořádaný právě ČSOP Iris a opékání špekáčků,“ doplňuje první náměstkyně primátora.

Do dalšího komunitního sázení by se lidé měli zapojit opět příští rok na jaře. „Snad se nám do té doby podaří najít vhodnou lokalitu, kde by mohlo proběhnout,“ uzavřela Milada Sokolová.