31. října měli účastníci, zapojení do projektu Corrency, možnost naposledy využít své correnty ke zvýhodněným nákupům zboží či služeb. Těmi zároveň podporovali i zapojené obchodníky.

„V kategorii dětí do 15 let se do projektu zapojilo 2 722 občanů a 38 obchodníků. Celková podpora obchodníkům 5 731 425 Kč. Občané z vlastních peněz podpořili obchodníky částkou 3 284 547 Kč a využito bylo 2 446 878 correntů,“ zmiňuje náměstkyně pro sociální oblast Marcela Župková.

Peníze obchodníkům byly vypláceny pravidelně po dobu trvání projektu. Provozovatel Corrency obchodníkovi nejpozději následující pracovní den souhrnně doplatil na jeho bankovní účet zadaný při registraci částku v korunách odpovídající correntům, které u něj občané uplatnili při platbě za zboží či služby. Zároveň mu na kontaktní e-mail přišel soupis tržeb pro účetní kontrolu.

„V tuto chvíli probíhá dotazníkové šetření spokojenosti s projektem, které bude trvat 14 dnů, poté se vyhodnotí a připraví kompletní balíček vyhodnocení,“ dodává náměstkyně na závěr.