V letošním roce půjde o předposlední schůzi nejvyššího politického orgánu města. Pak už bude zbývat jen prosincové zasedání, na kterém se bude schvalovat pouze rozpočet Prostějova na rok 2024. Ale nepředbíhejme, také na listopadovém jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova se budou projednávat velmi důležité záležitosti. A to už zítra!

V úterý 21. listopadu od 10.00 hodin začne tradičně v obřadní síni prostějovské radnice letošní 8. jednání zastupitelstva Statutárního města Prostějov. „Hned v úvodu schůze budeme schvalovat navýšení místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, dále pák změny v městské vyhlášce o zákazu požívání alkoholických nápojů, zabývat se budeme změnami v Územním plánu města Prostějova, zabývat se budeme dotacemi do sociální oblasti, sportu, škol i kultury,“ vypíchl z programu jednání zastupitelstva primátor Prostějova František Jura (ANP 2011), Schvalovat budeme také hned několik rozpočtových opatření k investičním akcím a projednávat budeme tradičně i majetkoprávní záležitosti,“ přidala Milada Sokolová (ODS spolu s nezávislými osobnostmi města Prostějova), první náměstkyně prostějovského primátora.

Večerník bude jako vždy u toho a v příštím vydání přinese velmi detailní zpravodajství z celého jednání zastupitelstva.