V rámci rozpočtu města na rok 2023 bylo schváleno pořízení dvou setů LED panelů pro využití v rámci provozu sportovišť. Jeden set bude využívat spolek Národní sportovní centrum Prostějov a druhý set příspěvková organizace Sportcentrum-dům dětí a mládeže Prostějov. Rada města na svém jednání odsouhlasila převod jednoho setu těchto panelů do vlastnictví Sportcentra.

„Převod se týká konkrétně setu 6 kusů LED panelů (mantinelů P8 o celkových rozměrech sestaveného mantinelu 5,76 x 0,96 metru) včetně příslušenství, to je 3 kusy přepravních obalů pro uskladnění a transport 2 kusů panelů, 1 kus přepravního obalu pro uskladnění a transport kabeláže, 1 kus elektrorozvaděče pro napájení, 1 kus napájecího přívodního kabelu délky 20 metrů a 1 kus datového kabelu Cat5e na cívce délky minimálně 75 metrů v celkové hodnotě 295 240 korun,“ upřesnil velice detailně náměstek pro oblast sportu Miloš Sklenka (ANO 2022) s tím, že s převedením a předáním majetku do evidence Sportcentra -DDM Prostějov je spojena zákonná povinnost s odpisováním předávaného majetku. Zůstatková hodnota převáděného majetku bude doložena evidenční kartou.