Velký důraz přikládá Olomoucký kraj podpoře paliativní péče. Starost o umírající osoby nebo lidi v terminálním stádiu nemoci má proto v regionu vysokou úroveň. Letos si ji udrží. Hejtmanství uvolní na podporu paliativní péče necelých sedm miliónů korun.

„Nejvíce peněz půjde na podporu poskytovatelů, kteří zajišťují domácí paliativní péči. Téměř každý člověk chce totiž strávit poslední dny svého života doma v blízkosti rodiny,“ vysvětlil Dalibor Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví.

Poskytovatelé domácí paliativní péče mohou získat celkem čtyři milióny korun. Zařízení, která nabízí stejné služby, ale v systému lůžkové péče, mohou počítat s částkou dva a půl miliónu korun.

„Třetí dotační titul je určen na podporu odborných konferencí a vzdělávání v oblasti paliativní péče. Bez toho by nebylo možné udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb,“ dodal náměstek Horák.

V rámci celého dotačního programu bude k dispozici 6,9 miliónu korun. Žádosti o finanční podporu začne kraj přijímat v dubnu.

V nejbližší době pak krajská rada projedná ještě spuštění Programu pro vzdělávání v paliativní péči. Tam je pro zájemce z řad lékařů i nelékařského zdravotnického personálu připraveno 400 000 korun.