Aktuálně se tedy parkuje jen za cenu pokuty, kterou řidičům udělují hlídky městské policie. Řeč je o komunikacích ve tvaru „osmiček“ mezi bloky panelových domů na sídlišti Hloučela. V budoucnu by se tady ale parkovat přece jen mohlo!

„Město Prostějov má zpracovanou revitalizaci sídliště Hloučela. Součástí návrhu jsou i parkovací místa na vnitřní části takzvaných osmiček, které mají funkci výstupu a nástupu obyvatel s časovým omezením. Díky tomu bude možné na dočasnou dobu odstavit auto z důvodu stěhování, vyložení nákupu a tak dále. Nebude zde však možné parkovat trvale. Dále bude upravena komunikace tak, aby parkující auta nebránila průjezdu dopravní obsluhy, popelářům nebo vozidlům IZS,“ uvedla Petra Vymazalová, referentka informační služby prostějovského magistrátu.