O 27 metrů dále ve směru k Běleckému Mlýnu či Hluchovu se posune značka označující začátek a konec obce Zdětín.

Důvodem je nová výstavba a s tím související zajištění bezpečnosti chodců.