Jedna z obyvatelek části Vrahovic požádala prostějovský magistrát o přidání dalšího ranního spoje v rámci autobusové MHD. „Šlo by o linku číslo 5 v čase 5.15 hodin z Čechůvek. Kdo totiž chodí na šest hodin ráno do práce, musí jezdit už ve 4.45 hodin, protože následně v 5.45 hodin už prostě nestíhá,“ napsala na magistrátních internetových stránkách Jana Kolářová z Čechůvek.

Podle vyjádření magistrátu však není vůbec jednoduché přidat autobusový spoj na jakékoliv lince. „Požadavky na změny časů odjezdů a příjezdů, popřípadě úprav tras linek, se zabýváme každoročně. Jízdní řád linek městské autobusové dopravy je pro rok 2024 již schválen. Jeho úprava či přidání linky jsou na pečlivém zvážení v kontextu celé sítě a úpravy případných příjezdů a odjezdů jako celku. Každou úpravu jízdního řádu nebo případné přidání dalšího spoje je ovšem třeba posuzovat s ohledem na celou jízdní páteř i hospodárnost provozu,“ objasňuje Petra Vymazalová, referentka informační služby prostějovského magistrátu. „Například úprava času odjezdů se projeví v čase příjezdu k navazujícímu spoji, a to nemusí vyhovovat zase jiné skupině cestujících. Každá změna do zavedeného systému je na pečlivém zvážení a musí být řešena komplexně v celém systému. Ne vždy je možné vyhovět všem požadavkům,“ vyjádřila se Vymazalová k samotnému požadavku obyvatelky Čechůvek. Jak ovšem ještě dodala, naděje umírá poslední, připomínka paní Kolářové totiž bude prodiskutována s dopravcem.