S hlubokým smutkem a lítostí oznamujeme, že 30. ledna 2021 zemřel ve věku 58 let bývalý prezident Hospodářské komory a dlouholetý člen jejího představenstva Petr Kužel.

Nečekaný a náhlý odchod Petra Kužela je ztrátou nejen pro jeho rodinu, ale také pro celou podnikatelskou veřejnost, kterou po dvě funkční období úspěšně reprezentoval na postu prezidenta Hospodářské komory.

Petr Kužel působil v Hospodářské komoře už od počátku její novodobé historie v roce 1993. Od roku 1994 zasedal v jejím představenstvu a funkci prezidenta Hospodářské komory zastával mezi lety 2008 a 2014.

Podnikatelská i nepodnikatelská veřejnost se bude moci symbolicky s Petrem Kuželem rozloučit zápisem do kondolenční knihy, která bude od pondělí 1. února po dobu jednoho týdne od 10 do 16 hodin umístěna v sídle Hospodářské komory ve 4. patře pražského Florentina (recepce A). Komora zároveň na svých webových stránkách umístí kondolenční knihu v elektronické podobě.

Hospodářská komora tímto vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast rodině a blízkým Petra Kužela.

Čest jeho památce.

Někdejšího prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela si můžete připomenout mj. jeho rozhovorem pro časopis Komora, který vyšel v dubnu 2014. Čtěte na www.komora.cz.