Prostějovští radní se rozhodli investovat zatím neupřesněnou sumu peněz do modernizace a digitalizace varovného systému ve městě. Jak prozradil primátor František Jura, současný systém je naprosto zastaralý a dávno přesluhuje svoji životnost. Digitální má být zároveň také povodňový plán Prostějova. 

Konšelé na své úterní schůzi schválili projektový námět, přípravu a podání žádosti o dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Digitalizace varovného a informačního systému obyvatel a Digitální povodňový plán města Prostějova. „Stávající varovný systém vznikal v jednotlivých etapách od roku 2006 do roku 2011. Celkově máme 213 hlásičů, z toho 175 je jednosměrných a 38 obousměrných. Technickoprovozní životnost telekomunikačních a sdělovacích zařízení je podle vyjádření výrobce přibližně deset let, což je doba, kterou již máme překročenou,“ uvedl primátor města František Jura (ANO 2011) s tím, že je třeba přihlédnout k celosvětovému výraznému odklonu od analogových komunikací, jehož důsledkem je ukončení výroby analogových komponentů.

Tato skutečnost negativně ovlivňuje servisní udržování analogových jednotek. „Stávající bezdrátové hlásiče, respektive jejich náhradní díly, již není možné dlouhodobě zajistit. Je tedy čas na modernizaci. Zmiňovaný projektový námět se také týká vypracování Digitálního povodňového plánu města Prostějova a obce s rozšířenou působností, který je již také nevyhovující,“ doplnil primátor. Jak ještě Jura dodal, konečná výše potřebných financí bude upřesněna až při projekčním místním průzkumu, zástavby nových lokalit a radiového měření. „Pokud chceme mít systém s perspektivou spolehlivého provozu včetně servisního zajištění po dobu dalších deseti až patnácti let, je třeba přejít na nový plně digitální obousměrný systém a využít vypsanou výzvu z dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí, která umožňuje budování moderních varovných a informačních systémů a digitálních povodňových plánů.“