Město Prostějov se rozhodlo podpořit místní občany částkou pěti milionů korun v rámci projektu Corrency. Do projektu se mohly zapojit rodiny s dětmi ve věku do 15 let, které mají trvalý pobyt v Prostějově, a občané, kterým je více než 65 let, žijí sami v domácnosti a mají trvalý pobyt v Prostějově.

Občané nad 65 let mohli čerpat correnty do výše 1 000 korun a rodiny s dětmi do maximální výše 1 500 korun. U obou kategorií byla 50procentní spoluúčast na nákup zboží a služeb. „Do projektu se v Prostějově celkem zaregistrovalo 3 709 občanů, což je 20,2 procenta z celkového množství dětí ve věku do 15 let a seniorů ve věku 65+. Dětí ve věku do 15 let bylo v Prostějově dle ČSÚ v roce 2021 celkem 6 937. Do projektu se jich registrovalo 2 722, což je 39,2 procenta dětí, které splňují podmínky projektu. Seniorů ve věku 65+ bylo v Prostějově dle ČSÚ v roce 2021 celkem 9 860. Do projektu se jich registrovalo 681, což je 7 procent občanů této kategorie, nicméně je nutno dodat, že statistiky ČSÚ neuvádějí přesný počet pouze samostatně žijících seniorů,“ spočítala Marcela Župková, náměstkyně primátora Prostějova.