Tak se dočkali! V polovině října byl dokončen nový most pro pěší vedoucí přes říčku Hloučelu u Soběsuk. Tím byla definitivně dokončena potřebná a dlouho plánovaná stavba chodníku propojujícího Plumlov s jeho místní částí. Výhledově se plánuje protažení cesty pro pěší až do Žárovic. 

 

Konečně je možné z Plumlova do Soběsuk bezpečně vyrazit i s dětmi! A řidiči se již nemusí tolik bát, že srazí někoho jdoucího po frekventované ovšem nikterak široké silnici. „Mostek přes říčku Hloučelu byl dokončen v termínu, který byl 15. října. Nyní už slouží lidem,“ potvrdila starostka Plumlova Gabriela Jančíková.

Lidé tuto zprávu uvítali s radostí. „Konečně tu můžeme bezpečně na procházku!“ komentovala to například Zdeňka Nováková.

Otevřením mostku byla dokončena výstavba chodníku vedoucího z Plumlova do Soběsuk, o jehož potřebnosti se hovořilo minimálně 12 let. Tím ovšem výstavba stezek pro pěší v tomto prostoru nekončí. „Se stavební firmou jsme se dohodli, že nad rámec projektu dodělá chodník v okolí bývalé školy v Soběsukách, která stojí u křižovatky ve směru na Krumsín. Do budoucna pak ještě plánujeme protáhnutí chodníku až do Žárovic. Kdy se tak stane, zatím není známo,“ poznamenala plumlovská starostka.