Závěr loňského roku se nenesl pouze v duchu klidu, pokoje a oslav. Ve střehu byli všichni, kteří jsou zodpovědní za „stav vody na prostějovských tocích“. Během vánočních svátků se totiž vlivem vydatných srážek a také množství tajícího sněhu rapidně zvýšily hladiny říček Romže a Hloučela v Prostějově. Vyhlášen byl dokonce druhý stupeň povodňové aktivity. Stav vody v obou tocích, ale také na jiných místech v Prostějově kontrolovali rovněž strážníci městské policie.

 

Nejhorší situace nastala na prostějovských tocích během prvního vánočního svátku. „Povodňová komise obce s rozšířenou působností Prostějov byla v tu chvíli již druhý den v pohotovosti. Situace na tocích Romže a Hloučela mimo město Prostějov byla v pondělí 25. prosince na druhém stupni povodňové aktivity,“ uvedl Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova. „Na řece Hloučela v Prostějově je regulovaný odtok z vodní nádrže Plumlov. Zde je stále první stupeň povodňové aktivity. Na druhý svátek vánoční po konzultaci situace s Povodím Moravy došlo k mírnému navýšení odtoku z plumlovské přehrady. Tehdy jsme upozorňovali, že může dojít k mírnému zaplavení pozemků kolem Hloučely, ale nemělo by dojít k žádným škodám na majetku. Stejně tak se zvedla i hladina na mlýnském náhonu. Všechny toky jsme monitorovali ve spolupráci s Městskou policií Prostějov,“ dodal náměstek Jiří Rozehnal.

V průběhu vánočních svátků strážníci spolupracovali s povodňovou komisí ORP Prostějov při monitorování hladin toků Romže a Hloučela na katastrálním území města Prostějova. „V rámci součinnosti strážníci prováděli kontroly pod mostem v Kostelecké ulici, dále šlo o Rybníček ve Vrahovicích, mlýnský náhon, mosty ve Vrahovicích i v Olomoucké ulici v Prostějově, potok v Čechovicích a soutok Hloučely a Romže ve Vrahovicích. Přestože se hladiny zvedaly, povodňová aktivita byla pouze na stupni bdělosti. Během dvou dnů vánočních svátků nebylo zaznamenáno vylití vody z koryt říček a způsobení škody na majetku,“ sdělila Večerníku Tereza Greplová z Městské policie Prostějov.

Hladiny prostějovských říček v následujících dnech stále klesaly. „A děje se tak stále, navíc předpovědi počasí jsou poměrně příznivé, takže zvedání úrovně hladin v Romži ani Hloučele se nedají předpokládat. Nebezpečí už žádné nehrozí,“ ujistil pak těsně před koncem roku náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal.