Tady se bude budovat ve velkém! V letošním roce plánují Vodovody a kanalizace Prostějov v České ulici opravu vodovodu. Zařízení z roku 1922 totiž již značně překročilo svoji životnost. Doplatí na to i zdejší vzrostlé stromy, které ovšem budou posléze nahrazeny novými.

Vzhledem ke stáří vodovodu je téměř jisté, že i mnohé přípojky budou ve špatném technickém stavu. „Proto by bylo vhodné při probíhající opravě opravit i je. Jejich špatný technický stav by totiž mohl zvyšovat ztráty vody na vodovodní síti. Současný vodovod je z litiny a bude nahrazen opět tvárnou litinou,“ uvedl náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Vše se neobejde bez komplikací pro zdejší obyvatele. „Z hlediska oprav přípojek se lidé mohou obracet na stavební úřad, co se týče technického a přepojení na Moravská vodárenská a Vodovody a kanalizace Prostějov,“ vzkazuje ředitel VaK Prostějov Pavel Řepka. 

Vzhledem k tomu, že se vodovod nachází v travnatém pásu mezi místní komunikací a chodníkem, bude nutné vykácet lípy, které stojí téměř přímo na vodovodním řadu. „Po opravě vodovodu provedeme také výměnu sloupů a kabelového vedení veřejného osvětlení. Letos na podzim pak bude realizována nová výsadba stromů v celé ulici. Zvolíme pro ni druh, který bude pro uliční stromořadí vhodnější než stávající lípy,“ ubezpečil Pospíšil.

O přesném termínu opravy vodovodu však zatím ještě není rozhodnuto. „Vzhledem k tomu, že se akce bude teprve takzvaně soutěžit, není v současnosti možné informovat o přesném termínu zahájení prací. Každopádně by měly proběhnout letos, pokud možno co nejdříve,“ doplnil Řepka.