Covidová doba si žádá oběti. Problémy vyplývající ze složité situace spojené s koronavirovou pandemií již dávno zasahují do ekonomické sféry, což pochopitelně nese neblahé důsledky. Leckteré firmy bojují o přežití, lidé přicházejí o práci, malí podnikatelé ruší své živnosti.

A tak stejně jako v prosinci loňského roku, i v lednu 2021 vzrostl v Olomouckém kraji podíl nezaměstnaných, který se aktuálně vyšplhal již na 4,4 procenta. Také v Prostějově přibyl počet uchazečů o zaměstnání. Zatímco ještě na konci listopadu jich bylo 1 964, nyní už 2 269. A oproti prosinci byl růst 8,2 procent, v meziročním srovnání se číslo zvýšilo o 32,6 %! Jedna uklidňující zpráva by tu však byla. „Během ledna žádná společnost se sídlem v Olomouckém kraji nenahlásila záměr hromadně propouštět,“ prozradil analytik trhu práce Jaroslav Mikšaník.

K 31. lednu 2021 evidoval Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci celkem 18 493 uchazečů o zaměstnání, počet hlášených volných pracovních míst se zvedl na 7 229 a podíl nezaměstnaných osob stoupl na již zmíněných 4,4 %. „Počet se s číslem na konci předchozího měsíce zvýšil o 1 223 lidí, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku dokonce o 4 523 osob,“ uvedl Mikšaník s tím, že z tohoto počtu je 17 640 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. „Bylo to o 1 233 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 4 693,“ upřesnil.

Pojďme na další čísla. „V průběhu ledna bylo nově zaevidováno 2 966 osob. Ve srovnání s minulým měsícem šlo o 176 osob více, ale naopak v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 632 méně. Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 743 uchazečů, což je o 426 osob více než v prosinci minulého roku, ale o 703 méně než v lednu 2020. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 349; přičemž 241 lidí bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce. A v neposlední řadě bylo 394 uchazečů vyřazeno,“ poskytl výčet údajů Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce ÚP – Krajská pobočka v Olomouci a doplnil, že podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 4,3 %, mužů pak na 4,5 %.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k nárůstu nezaměstnanosti. Na Olomoucku se počet lidí bez práce zvýšil nejvíce, a to o 400 osob, k největšímu procentuálnímu nárůstu došlo na Jesenicku (o 11 %).

Ke konci prvního měsíce roku bylo na pobočce evidováno 8 835 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 48 %. V evidenci bylo 2 569 osob se zdravotním postižením, což představovalo 14 % z celkového počtu nezaměstnaných. „Ke konci ledna bylo evidováno 877 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 30 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 231 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli pěti procenty,“ poznamenal Mikšaník s tím, že podporu v nezaměstnanosti pobíralo 6 884 uchazečů o zaměstnání, což je pouze 37 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Nejzajímavějším údajem je, že podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně vzrostl na 4,4 %, což je o 0,1 procentního bodu vyšší hodnota než v celé ČR! Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republiková hodnota vykázaly tři regiony – Jeseník, Přerov a Šumperk. Naopak nejnižší je i nadále na Prostějovsku – 3,1 %.

Kraj evidoval k 31. lednu celkem 7 229 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 106 vyšší než v předchozím měsíci a o 2 447 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,6 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Jeseník (5,1).

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky.