Radní už v závěru loňského roku odsouhlasili uzavření smlouvy se společností NEVAJGLUJ. V konkrétní podobě to znamená, že do městské kasy poplyne každoročně bezmála půl milionu korun.

 

Předmětem smlouvy je závazek společnosti hradit obci paušálně náklady vynaložené na úklid odpadu z tabákových výrobků odhozených mimo odpadkové koše a také náklady za soustřeďování a zpracování odpadu z tabákových výrobků v odpadkových koších umístěných na veřejném prostranství. „Dle stávajícího sazebníku společnosti půjde o úhradu nákladů za úklid tabákových výrobků odhozených mimo odpadkové koše. Konkrétně v případě Prostějova jde o částku 439 865 korun ročně. Dále nám společnost uhradí náklady na soustřeďování odpadu z tabákových výrobků v nádobách na směsný odpad včetně odpadkových košů, a to ve výši 26 130 korun ročně,“ upřesnil náměstek primátora pro oblast komunálních služeb Jiří Pospíšil.