Rekonstrukce stávajících chodníků, vjezdů a nástupních ploch autobusové zastávky podél silnice plánují ve Víceměřicích. Rekonstruovaný chodník je veden od začátku obce po levé straně ulice k železniční trati.

Za tratí pak místem pro přecházení se chodec dostane na pravou stranu ulice, kde pokračuje rekonstruovaný chodník k místní prodejně potravin. Celková délka rekonstruovaného chodníku je 652,58 metru. Projekt aktuálně žádá o stavební povolení.