V prosinci vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji na 16 108, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 7 859 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,8 procenta. To jsou základní fakta ze statistiky nezaměstnanosti, kterou Večerníku poskytl Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. Počet lidí bez práce vzrostl také na Prostějovsku, i tak ovšem náš region v rámci celého kraje zůstává na prvním místě s nejnižší nezaměstnaností.

 

Ke 31. prosinci 2023 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, celkem 16 108 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 1 390 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 811 osob. Z tohoto počtu bylo 15 083 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let. Bylo to o 1 427 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 956. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2 671 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 186 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 92 osob. Z evidence během prosince odešlo celkem 1 281 uchazečů. Bylo to o 850 osob méně než v předchozím měsíci a o 208 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 790, to je o 651 méně než v předchozím měsíci a o 31 více než ve stejném měsíci minulého roku. Dále 565 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, to je o 154 více než v předchozím měsíci a o 410 více než ve stejném období minulého roku. Přesně 491 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ rozebral tradičně velice podrobně aktuální situaci Jaroslav Mikšaník, vedoucí analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech nezaměstnanost vzrostla. „K největšímu navýšení počtu uchazečů o zaměstnání došlo v okrese Olomouc (o 477), ale k největšímu procentuálnímu nárůstu došlo na Jesenicku (o 16 procent). „Co se týká Prostějovska, tady bylo k 31. prosinci 2023 evidováno 2 010 lidí bez práce, z toho 1 134 žen. Na pobočce prostějovského Úřadu práce ČR je hlášeno 1 224 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných v prostějovském regionu se zvýšil na 2,7 procenta,“ zmínil Jaroslav Mikšaník.

Ke konci prosince bylo evidováno na Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Olomouci, 8 196 žen. „Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51 procent. V evidenci bylo 2 373 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15 procent z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci prosince bylo rovněž evidováno 936 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 13 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 144 osob. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 562 uchazečů o zaměstnání, což je 35 procent všech uchazečů vedených v evidenci,“ uzavřel Jaroslav Mikšaník.