Novou zeleň na veřejném prostranství by rádi vysadili v Bílovicích-Lutotíně. Obec oslovila čtyři projekční společnosti, nabídku podala pouze jedna z nich, a to za částku 686 tisíc korun.

Zastupitelé se rozhodli oslovit další čtyři projekční firmy, aby podaly nabídku, protože všem se uvedená cena jeví jako příliš vysoká.