Výsadbu zhruba stovky stromů plánují v Čechách pod Kosířem v lokalitě Pod hřbitovem, kde aktuálně probíhá rozsáhlá výstavba rodinných domů.

Obec tím chce navázat na předchozí výsadbu. „Na tuto akci se nám podařilo zajistit dotaci ve výši šedesát tisíc ,“ uvedl starosta obce Milan Kiebel.