Někteří majitelé vozidel a řidiči si prostě nedají říct a dlouhodobě odstavují svá auta tam, kde překážejí. V dalším konkrétním případě město Prostějov oznámilo provozovateli silničního vozidla tovární značky Nissan Micra stříbrné barvy odstranění uvedeného vozidla, a to z pozemní komunikace ve Finské ulici v Prostějově před domem číslo 9. Provozovatel tak byl vyrozuměn o tom, že jeho auto bylo odtaženo a vzápětí odstaveno na ploše v areálu společnosti PV-Recyklace.

Vozidlo bude na uvedené ploše odstaveno a provozovateli vozidla vydáno do uplynutí tří měsíců ode dne doručení tohoto oznámení. „Provozovatel vozidla musí prokázat své oprávnění k převzetí vozidla, to znamená technický průkaz, platný občanský průkaz, popřípadě plnou moc, a předložit doklad o zaplacení nákladů na odtah a odstavení vozidla městu Prostějovu. Náklady na odstranění a odstavení vozidla nese jeho provozovatel a je nutné je uhradit před vydáním odstaveného vozidla,“ nastínila další postup města Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku města.

Náklady na odstranění vozidla činí 1 815 korun a náklady na jeho odstavení pak 200 korun za den.

Podle slov šéfky odboru byl uvedený vůz s propadlou STK odstaven  na komunikaci patřící městu déle než 6 měsíců. „Provozovatel byl vyzván k nápravě výzvou, vozidlo ale neodstranil a ani nezjednal nápravu,“ dodala Alexandra Klímková.