Možná i trochu překvapivě se město Prostějov hodlá zbavit části svého majetku. Jak během uplynulého týdne vyplynulo na povrch, magistrát nabízí k prodeji historický dům na Žižkově náměstí. Náměstkyně primátora Marcela Župková přiznává, že náklady na rekonstrukce i údržbu domů v městské památkové zóně jsou pro radnici příliš vysoké.

Pokud o zmíněný dům projeví zájem některý kupec, bude muset nabídnout minimálně cenu 19,7 milionu korun. Zároveň ale prostějovští radní minulý týden schválili „ranec“ peněz nutných na opravy a údržbu městských bytů i nebytových prostor.

Rada města Prostějova vyhlašuje záměr prodeje domu na Žižkově náměstí číslo 15. Za utržené peníze chce opravit jiné městské domy. „Domy v centru města jsou z historického hlediska cenné, město jich vlastní několik. Nicméně i s ohledem na jejich technický stav bude nutné investovat finance do rekonstrukce. Došli jsme proto k závěru, že připravíme k prodeji jeden z domů v centru města a prostředky získané jeho prodejem použijeme na rekonstrukce dalších domů,“ vysvětluje aktuální postup města náměstkyně primátora Marcela Župková.

Podle podkladů z Domovní správy Prostějov byl dům na Žižkově náměstí, který se má prodávat, postaven v roce 1895, není památkově chráněn, nachází se však v městské památkové zóně. Dům se skládá z hlavní budovy a dvorního traktu. Hlavní budova má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a nachází se zde čtyři pronajaté byty a jeden pronajatý nebytový prostor. Dvorní trakt má dvě nadzemní podlaží, není podsklepen a nachází se zde jeden volný byt, který bude nutno celkově zrekonstruovat, a jeden pronajatý nebytových prostor. V minulosti byla na hlavní budově provedena oprava střech, fasády, rozvodů plynoinstalace a elektroinstalace společných prostor. „V září loňského roku objednal odbor správy a údržby majetku města znalecký posudek, z něhož vyplynula aktuální obvyklá cena domu ve výši 19,7 milionu korun. Tato cena bude zároveň minimální kupní cenou. Nyní tedy příslušný odbor připravil záměr prodeje domu, který zveřejníme nejen na úřední desce, ale i v dalších médiích,“ uzavírá Marcela Župková.

Na druhé straně minulý týden v úterý Rada statutárního města Prostějova schválila plán oprav a údržby bytů a nebytových prostor města Prostějova spravovaných společností Domovní správa Prostějov na rok 2024. Největšími položkami ve schváleném plánu jsou tradičně opravy střech, elektro, plyno a vodoinstalace a topení v městských domech, opravy elektro a plynospotřebičů, linek, výloh či pavlačí a řada dalších. Konšelé zároveň doporučili zastupitelům schválit rozpočtové opatření ve výši 22 500 000 korun na letošní opravy a údržbu městského bytového a nebytového fondu. „Pro rok 2024 byla v rozpočtu statutárního města Prostějova vyčleněna do Fondu oprav a údržby bytového a nebytového fondu částka ve výši 29 864 764,07 koruny. Zároveň bylo stanoveno, že v průběhu roku budou finanční prostředky postupně uvolňovány na základě potřeby úhrady realizovaných oprav a údržby vyfakturovaných správcem městských budov společností Domovní správa Prostějov,“ dodala náměstkyně Marcela Župková.