Prostějovští konšelé schválili rozpočtové opatření ve výši 400 tisíc korun na následnou péči o zeleň na regenerovaném Sídlišti Svornosti. „Cena za následnou péči pro rok 2024 činí dle uzavřené smlouvy 600 tisíc korun včetně DPH. V rozpočtu města Prostějova pro rok 2024 je na tuto akci schváleno 200 tisíc korun.

Při sestavování rozpočtu města na rok 2024 nebyla totiž výše finančních prostředků na následnou péči známa, a proto pracovníci odboru rozvoje a investic provedli pouze odhad možných nákladů. Důvodem byla skutečnost, že docházelo k rozšíření zadaného území s cílem provést celkovou revitalizaci trávníků, keřových ploch a prověření veškerých stromů a provedení jejich nahrazení v rámci revitalizace první etapy sídliště. Rada města Prostějova rozšíření schválila a vlastní realizace probíhala do konce roku 2023. Z tohoto důvodu jsme schválili nyní rozpočtové opatření na pokrytí následné péče o zeleň,“ popsal náměstek primátora Jiří Rozehnal.