Důraznější apel na příslušná ministerstva, aby efektivněji pomohla podnikatelům v cestovním ruchu, kteří se potýkají s dopady opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. To je jeden z výsledků jednání Komise pro cestovní ruch Asociace krajů ČR, které proběhlo v pondělí 8. února.

„Chceme, aby pravidla kompenzačních programů a jejich změny byly komunikovány směrem k zasaženým subjektům jasně a přehledně v předem stanovených intervalech. O změnách v nastavených pravidlech je třeba podnikatele informovat s předstihem, není možné aplikovat změny ze dne na den,“ řekla Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro cestovní ruch a vnější vztahy.

Kraje společně s Českou unií cestovního ruchu požadují zrychlení spravedlivého systému vyplácení kompenzací, jeho zjednodušení a zvýšení transparentnosti.

Olomoucký kraj vnímá dlouhodobě neúnosnou situaci podnikatelů v cestovním ruchu. Tu jasně potvrzují nižší čísla návštěvnosti za minulý rok, kdy do regionu zavítalo o 39 procent turistů méně než v roce 2019.

„Kraj proto i letos připravil dotační programy, z nichž je možné čerpat finanční prostředky například na projekty, které napomohou dalšímu rozvoji cestovního ruchu,“ doplnila Sokolová.