Nedávno Večerník informoval o naplánované renovaci vrahovického sousoší Piety. Během uplynulého týdne radní zveřejnili další úmysl opravit vzácnou dominantu města. Prostějovští konšelé schválili rozpočtové opatření ve výši 469 359 korun na opravu pomníku manželů Vojáčkových. Kde? No samozřejmě před Národním domem na Vojáčkově náměstí...

„Návrh na renovaci pomníku vzešel v rámci participativního rozpočtu a konkrétně půjde o opravu kamenné lavice a kovových roštů u pomníku manželů Vojáčkových na Vojáčkově náměstí před budovou divadla. Jelikož se nejedná o investiční akci, tak realizace tohoto projektu byla svěřena odboru správy a údržby majetku města. Dojde k odstranění lišejníků a znečištění kamene, případnou opravu defektů kamene a opravu propadlých a zkřivených kovových roštů kolem památníku s lípou,“ nastínila Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku města prostějovského magistrátu.

Pomník manželů Vojáčkových včetně kamenné lavice je kulturní památkou, která je památkově chráněna od roku 1958. „Odbor správy a údržby majetku města dle požadavku orgánu státní památkové péče poptal práce u restaurátorů – držitelů příslušného povolení Ministerstva kultury. Renovační práce zajistí dva vybraní restaurátoři, jeden se zaměří na renovaci kovových roštů kolem památníku a druhý na údržbu kamenné lavice s tím, že veškeré práce by měly být dokončeny do konce června,“ dodala Alexandra Klímková.