Radní schválili rozpočtové opatření ve výši 128 tisíc korun na projektovou dokumentaci k rozšíření hřbitova ve Vrahovicích o hrobová místa a kolumbárium. „Odbor rozvoje a investic oslovil projekční společnost se žádostí o podání cenové nabídky na zpracování koncepční studie úpravy veřejného prostranství hřbitova ve Vrahovicích.

Společnost předložila cenovou nabídku ve výši 113 740 korun včetně DPH,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že na další přípravné práce, například dendrologický průzkum, je nutné počítat s navýšením nákladů o zhruba 15 tisíc korun. „V rámci studie bude zpracován i vizuální návrh umístění hrobových míst a kolumbárií s použitím zákresů do fotografie a 3D vizualizace,“ dodal Rozehnal.