Na prostějovský magistrát se tu a tam obracejí majitelé garáží se žádostmi o zajištění údržby komunikací, které k jejich garážím vedou. Jedná se obvykle o nezpevněné veřejně přístupné účelové komunikace, které slouží pouze pro potřeby vlastníků těchto garáží.

 

„Tyto komunikace nemusí být spravovány ve smyslu zejména jejich pravidelných a mimořádných prohlídek, údržby a oprav dle zákona o pozemních komunikacích, na rozdíl například od místních komunikací včetně chodníků,“ vysvětluje mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová s tím, že tyto účelové komunikace neužívá široká veřejnost a slouží pouze úzké skupině vlastníků garáží.

Město údržbu takových účelových komunikací provádí pouze v nezbytném rozsahu. Majitelé garáží však mohou provést se souhlasem města opravu povrchu na vlastní náklady, například zpevnění štěrkem. „Pokud by totiž město Prostějov udržovalo i účelové komunikace, znamenalo by to velkou finanční zátěž, hrubým odhadem 24,3 milionu korun včetně DPH. Tyto finance by pak chyběly jinde, například na opravy frekventovaných a dopravně významnějších vozovek či chodníků,“ dodala Jana Gáborová.