Rekonstrukce a rozsáhlé úpravy silnice i okolí čekají průtah ve Studenci. V místní části Čelechovic na Hané se bude opravovat silnice v celkové délce 658 metrů.

Součástí akce jsou i úpravy místních komunikací napojujících se na průtah a řešení přidruženého prostoru kolem silnic včetně parkovacích zálivů, chodníků, vjezdů, opěrné zdi, zatrubnění příkopu, úpravy inženýrských sítí a doplnění a přesun sloupů veřejného osvětlení. Připravený projekt aktuálně žádá o stavební povolení.