K výzvě 10 000 kroků se připojují opět i magistrátní úředníci. A rada města přidává bonus – výtěžek pomůže dlouhodobě nemocným. Cílem projektu je motivovat k pravidelné aktivitě vykonané po svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Výzva 10 000 kroků pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což zhruba odpovídá 7,5 kilometru.

„V loňském roce v dubnové a říjnové výzvě členové našich magistrátních týmů nachodili celkem úctyhodných 43 058 kilometrů. Letos nově nachozené kilometry prospějí nejen zdraví, ale pomohou i druhým,“ naznačil tajemník magistrátu Libor Vojtek. „Tentokrát jsme se totiž rozhodli přidat ještě jednu iniciativu. Za každý ušlý kilometr v rámci této výzvy bude město Prostějov věnovat částku jedné koruny na charitativní účel. S ohledem na nachozené kilometry magistrátních týmů v uplynulých letech by to mohla být zajímavá finanční částka. A tu následně věnujeme oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Agel Prostějov na nákup antidekubitních matrací. Věřím, že i tento charitativní bonus bude motivovat další zaměstnance k přijetí výzvy 10 000 kroků,“ říká primátor města František Jura.