Magistrát spustil v loňském roce pilotně projekt CORRENCY. Jeho cílem je podpořit vytipované skupiny občanů, kteří jsou ohroženi nárůstem cen, a zároveň adresně podpořit místní obchodníky a lokální ekonomiku.

Projekt bude pokrčovat i letos a nadále bude určen pro dvě cílové skupiny, seniory nad 65 let žijící v jednočlenné domácnosti a rodiny, respektive děti do 15 let.

Obchodníci a občané se budou moci zaregistrovat od začátku června. „I v letošním roce vyčleníme na projekt pět milionů korun, a to dva miliony pro seniory a tři miliony pro rodiny s dětmi. Obě skupiny se mohou registrovat do vyčerpání cílové částky,“ uvedla náměstkyně primátora Marcela Župková. Novinkou je, že čerpat 1000 korun budou moci občané najednou od začátku června až do konce října letošního roku. Umožněno bude samozřejmě i čerpání podpory po částech jako v loňském roce.

Čerpání correntů předpokládá spoluúčast občana, tedy konkrétně u obchodníka zaplatí polovinu město formou correntů, polovinu občan. Jeden tisíc korun tedy ve výsledku hradí město, druhý tisíc pak registrovaný občan. Zatím je do projektu pro letošní rok podle zjištění Večerníku přihlášeno jedenáct obchodníků, u kterých mohou přihlášení občané correnty utratit.