Žádné konkrétní částky zatím nepadly, přesto prostějovští radní už příští úterý 23. února předloží zastupitelům ke schválení návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok 2021, a to v oblasti sociálních záležitostí.

Dotační finance by měly pomoci subjektům zabývajícím se sociální tematikou v jejich činnosti. „Každým rokem pomáháme organizacím, které se zabývají péčí o potřebné, péčí o osamělé děti či tělesně postižené spoluobčany. Nezapomínáme ani na různá sdružení a domovy pro seniory a podobně. Všem těmto organizacím pomáháme v jejich záslužné práci,“ uvedl František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov.

Každoročně tak magistrát poskytuje statisíce korun na pomoc těm, kteří ji potřebují nejvíce. „Odsouhlasené finance budou pomáhat v oblastech, jako je například spotřeba energií, podpoří rodinné meditace, provozní náklady, různé služby pro klienty, zdravotní materiál, rozličné terénní programy, resocializaci a rekondici zdravotně postižených a seniorů, ozdravné a rekondiční pobyty, služby osobní asistence, ale i projekt Obrana spotřebitele v Prostějově a podobně,“ vyjmenovala náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD), která má sociální a zdravotní oblast ve své kompetenci.

O výši jednotlivých dotačních příspěvků nad 50 000 korun budou rozhodovat zastupitelé. Takto poskytnuté dotace budou uděleny na základě veřejnoprávních smluv a budou poskytnuty na úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. ledna do 31. prosince tohoto roku.