Bleskové záplavy sužovaly koncem června náš region. Nejhorší situace panovala po bouřkách z neděle 30. června. Nasazení stovek profesionálních i dobrovolných hasičů bylo enormní, jen na Prostějovsku v noci z neděle na pondělí zasahovali na rekordních 152 místech! Zasažena byla tentokrát hlavně jižní část regionu, nejvýrazněji to bylo patrné v Dřevnovicích, po tamní hlavní silnici se místy valilo až 60 centimetrů vody, s velkými komplikacemi si museli poradit také v Pivíně, Němčicích nad Hanou, Vrchoslavicích, Želči, Plumlově a na celé řadě dalších míst. V říčce Hané u Vrchoslavic se navíc v té době valily přes tři metry vody.

 

 

Poslední červnový den potrápily bouřky a silný vichr řadu míst celého Olomouckého kraje, do akce se zapojilo zhruba pět set dobrovolných i profesionálních hasičů. Nejvážněji to tentokrát odneslo Prostějovsko. „Po bouřkách jsme odstraňovali stromy z komunikací, domů, automobilů i z profilu železniční trati. Čerpali jsme vodu ze zatopených podjezdů, komunikací, sklepů i rodinných domů. Také jsme na mnoho míst instalovali preventivně pytle s pískem. Řešili jsme poškozené střechy, čistili jsme koryta toků, propustky i kanalizační vpusti od naplavenin,“ popsala práci krajských hasičů jejich tisková mluvčí Lucie Balážová.

Hasiči se rovněž museli pustit do provizorních oprav poškozených střech, činili se ve Vincencově, Dřevnovicích, Čelčicích či na budově školy v Plumlově. „V Hrušce jsme vytahovali automobil z koryta toku, strom z auta jsme odstraňovali v Němčicích nad Hanou,“

Dvě řeky v Dřevnovicích

Asi nejvýrazněji bleskové záplavy udeřily v Dřevnovicích, obcí se valily dvě řeky. Na silnici i v zahradách bylo vody po kolena, bylo zatopeno i velké množství sklepů. „Na silnici bylo místy i 60 centimetrů vody. Voda se na nás valila z okolních polí, most přes Hanou pomohl vytvořit jakýsi trychtýř,“ popsala starostka obce Bohumila Charvátová s tím, že velká laguna se vytvořila dokonce i na kopci nad vesnicí. „V nové zástavbě zde bydlí třeba mladá rodina, maminka s dítětem zůstala sama doma, zatímco její manžel byl v nemocnici. Vše se v rámci možností podařilo zvládnout hlavně díky obrovskému nasazení hasičů i dalších dobrých lidí. Zasahovalo u nás celkem šest jednotek a práce všech, včetně menších dobrovolných sborů byla skutečně k nezaplacení,“ poděkovala za všechny s velkou vděčností Bohumila Charvátová. 

Podobnou povodní si Dřevnovice prošly právě před pěti lety. Následky té letošní mohly být ještě výrazně horší. „Hodně vody zadržel suchý poldr, který byl vybudovaný nad obcí. A přede dvěma týdny se díky iniciativě paní Vychodilové ze Správy silnic podařilo opravit kanál odvádějící vodu ze silnice do říčky Haná,“ zmínila se Charvátová s tím, že v průběhu týdne se ještě na některých místech voda přečerpávala, jinak se vše podařilo dát do relativního pořádku.

Přes tři metry vody v Hané u Vrchoslavic

Na záplavách se na jihu Prostějovska výrazným způsobem podílela říčka Velká Haná. V pondělí ráno naměřili ve Vrchoslavicích hladinu vody ve výši 311 centimetrů. Voda v korytě ale již zanedlouho kulminovala. V obci byly zatopeny zahrady, dvorky, hřiště a sportovní areál, voda se objevila i ve sklepích rodinných domů.

V Pivíně to mohlo být ještě horší

Přívalová povodeň zasáhla koncem června také Pivín. I tam mohly být následky horší.  „Ukázalo se, že preventivní opatření učiněná v roce 2019 zafungovala a voda tak nevtekla do obce po cestě od Kandie a od hostince. Vody z pole bylo tolik, že ani dvakrát takový potok by vodu nepobral, tedy opatření musí být především provedeny na polnostech. Vzhledem k tomu, kolik vody přiteklo, nakonec byly škody minimální, i když pro některé určitě nepříjemné,“ komentoval situaci starosta obce Kamil Štětař, který všem zúčastněným poděkoval za pomoc.