O Alzheimerově chorobě se mluví jako o tiché epidemii. Nemoc nebolí, tiše se rozvíjí a prvních známek toho, že se něco děje, si nevšimne nemocný, ale spíše jeho okolí. I kvůli zvyšujícímu se věku dožití počty nemocných raketově stoupají.

Na to se rozhodli zareagovat v Kostelci na Hané, kde plánují rozšířit domov seniorů o prostory domova se zvláštním režimem, který bude určen osobám s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Město si v této souvislosti nechává zpracovat projektovou dokumentaci.