Sen se stává skutečností. To, co před mnoha lety naplánovala tehdejší ředitelka prostějovské Charity Marie Schwartzerová, se nyní mění v realitu. Cesta ke kompletní rekonstrukci a rozšíření centra Marta v Martinákově ulici však byla velmi dlouhá a rozhodně ještě není u konce. Ostatně náklady na ni se pohybují zhruba okolo 70 milionů korun. V budoucnu by v ní měli mimo jiné najít azyl lidé s duševním onemocněním. Drtivou většinu finančních prostředků na stavbu poskytne Evropská unie, výrazně však pomohly i peníze vybrané během oblíbené Tříkrálové sbírky.

 

Marta v Martinákově ulici za první republiky fungovala jako domov pro katolické ženy. Až do padesátých let minulého století zde působily řeholní sestry z Chornice. Už po roce 1989 v ní bylo zařízení pro ženy s psychickým onemocněním, které následně přešly do Centra sociálních služeb v Lidické ulici. Následně byl objekt vybydlený, Charita si v jedné malé části zřídila kanceláře ředitelství, kromě toho sem lidé bez domova pravidelně mířili pro oblečení. 

Služby pro lidi v nouzi

Po dlouhých letech příprav se zde začátkem dubna letošního roku pustili do rozsáhlých stavebních prací. Hotovo by mělo být do dvou let. „Následně zde bude fungovat domov Cesta pro děti s duševním onemocněním, zázemí zde najde také pečovatelská služba, jejíž zaměstnankyně pravidelně dojíždí za starými a postiženými lidmi do jejich domovů. Měla by se tu rozvinout i krizová pomoc. Lidé v nouzi si tak budou moci přijít nejen pro oblečení, ale nově i pro jídlo z potravinových bank. Poslední věcí by mělo být ubytování pro ty, kteří se přechodně ocitli ve svízelné životní situaci, když jim například vyhořel dům a oni zrovna nemají kam jít,“ nastínil Vít Forbelský z prostějovské Charity.

Cesta ke kompletní rekonstrukci a rozšíření centra Marta v Martinákově ulici byla velmi dlouhá a rozhodně ještě není u konce. Náklady na ni se pohybují zhruba okolo 70 milionů korun. V budoucnu by v ní měli mimo jiné najít azyl lidé s duševním onemocněním. Drtivou

Vznikne nový park?
Celkové náklady na rekonstrukci a dostavbu centra byly vyčísleny na 70 milionů, drtivá většina z této částky jde z Evropské unie, Charita se pak podílí 3 miliony korun. „Zhruba pět let putovala podstatná část financí vybraná během Tříkrálové sbírky právě na tuto naši spoluúčast,“ dodal Vít Forbelský s tím, že další peníze budou ještě potřebovat na výstavbu potřebného parkoviště. „Do budoucna počítáme i se zásadní úpravou zelené plochy, která propojuje Martu s Domovem Daliborka. Měl by tak vzniknout park i ovocná zahrada. V tomto případě nám předběžně přislíbilo pomoc město Prostějov,“ zmínil se Forbelský.  

Unikátní služba v Daliborce
Nedaleký charitní Domov Daliborka byl dokončen před 12 lety. Od té doby nabízí 25 bytů chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením. „Jako jediné centrum v republice nabízíme možnost ubytování i starým rodičům, kteří se o své postižené potomky celý život starali, ale vzhledem k pokročilému věku už toho nejsou schopni. Proto se tu mohou ubytovat spolu se svými postiženým ‚dětmi‘. Kromě toho zde funguje odlehčovací služba, kam mohou lidé až na tři měsíce umístit postiženého člověka v době, kdy se o něj nemohou postarat,“ představil Daliborku Vít Forbelský, který doufá, že propojením obou zrekonstruovaných domovů dostane péče o lidi v nouzi v Prostějově zcela nový rozměr.