Jak Večerník informoval, od začátku minulého týdne nechal prostějovský magistrát ošetřovat interiér mateřských a základních škol speciálním nástřikem, který má likvidovat mikroorganismy včetně koronaviru.

Prakticky záhy se zvedla vlna obav a protestů z řad rodičů dětí, kteří poukazují na závadnost a nebezpečnost látky, jíž se nástřik provádí. Do celé věci se vložila senátorka Jitka Chalánková, která po zjištění okolností kontaktovala primátora Prostějova Františka Juru a požádala jej, aby nástřiky ve školách i mateřinkách zastavil. A stalo se!

Senátorka Jitka Chalánková se v těchto dnech snaží zabránit aplikaci přípravku chránícího děti ve školách i školkách proti koronaviru a dalším choroboplodným zárodkům. Svým upozorněním vyvolala u části veřejnosti jisté obavy. Magistrát proto kvůli uklidnění situace nástřiky ve školních budovách prozatím pozastavil. Zvolená technologie se přitom dlouhodobě používá ve školství i zdravotnictví a dvě z prostějovských školek byly takto ošetřeny už zhruba před deseti lety, tedy dávno před covidem. Odborná firma připravuje právní kroky, kterými se chce nařčení bránit.

Pojďme pěkně po stopách.

Na začátku uplynulého týdne magistrát zveřejnil zprávu, že za 1,7 milionu korun zajistil speciální nástřik ve vnitřních prostorách základních a mateřských škol. Ten se provádí látkou složenou z oxidu titaničitého v nanoformě, který by měl v kombinaci s UV zářením spustit fotokatalýzu, jež ničí veškeré mikroorganismy. A co je důležité v této době, látka také ničí covid-19. Stejný postup byl v nedávné minulosti použit i uvnitř autobusů společnosti FTL. „Okamžitě se na mě obrátili rodiče s obavami, které se ukazují nanejvýš oprávněné. Po zajištění odborných vědeckých podkladů, nikoliv marketingových tvrzení firem, se obavy ještě více prohloubily. V tuto chvíli jsem panu primátorovi odeslala dopis se žádostí o podání informací o celé akci a o okamžitém zastavení akce, v čemž mi v tuto chvíli vyhověl,“ informovala Večerník ve čtvrtek odpoledne Jitka Chalánková, senátorka za Prostějovsko, Tovačovsko a Kojetínsko. „Mohu doložit rozsáhlé vědecké podklady, podle nichž lze diskutovat i o účinnosti, ale především nelze vyloučit nebezpečí poškození zdraví. Mohou vznikat meziprodukty, například vysoce nebezpečný a jedovatý formaldehyd! Nevím, zda je představitelům magistrátu známo, že po deseti letech práce zveřejnila Evropská komise své konečné rozhodnutí klasifikovat oxid titaničitý jako karcinogen kategorie 2. Ve vědeckých publikacích jsou rovněž polemiky s reklamními tvrzeními aplikujících firem, které mohou mít až charakter klamavé reklamy,“ uvádí dále Chalánková. Ta se i nadále hodlá ptát primátora Františka Jury, jak celou věc vyřeší s ohledem na nebezpečí ohrožení zdraví dětí. „Budu žádat uzavřené smlouvy s danou firmou. Budu se ptát, kdo a proč to doporučil a jak si to může v dozorovaném objektu, což školy a školky jsou, dovolit?! Věřím, že se nebezpečný experiment na dětech podaří zastavit včas. Tedy okamžitě,“ dodala ještě rozhořčená senátorka.

Odborná firma, která přípravek aplikovala, argumenty senátorky Chalánkové vyvrací. „Je pro nás nemyslitelné, aby se osoba bez sebemenší znalosti dané věci, zastávající tak významnou veřejnou funkci, a navíc v době nouzového stavu, vyjadřovala k tak citlivé záležitosti. Jsme naprosto rozhořčeni nerozvážným a nerozumným postupem jednání paní senátorky Chalánkové a v současné době připravujeme komplexní právní kroky, kterými se budeme tomuto neoprávněnému nařčení bránit,“ uvádí se ve stanovisku společnosti Vederia Solutions podepsaném jednatelem Petrem Smékalem.

Společnost Vederia Solutions je členem celosvětové skupiny SmartCoat, která aplikuje ochranné nástřiky již 30 let po celém světě a od roku 2012 i v České republice. „Disponujeme veškerými potřebnými dokumenty a certifikáty jak z hlediska bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, tak z hlediska funkčnosti a účinku ochranného nástřiku. Protokoly o zdravotní nezávadnosti aplikovaného produktu byly vydány Státním zdravotním ústavem v Ostravě, a to nejen přímo pro aplikaci na dětské hračky a předměty běžného užívání, ale i pro povrchy, které jsou v kontaktu s potravinami. Dále bylo realizováno několik projektů a studií ochranného nástřiku SmartCoat, a to právě za účasti Státního zdravotního ústavu, z nichž nevyplynula jakákoliv zdravotní rizika a který vždy potvrdil kladné účinky ochranného nástřiku v aplikovaném prostředí,“ přidává Smékal.

Jak se Večerníku podařilo zjistit, přípravek byl v rámci projektu GREENSHIELD – ČISTÉ OVZDUŠÍ DĚTEM před řadou let aplikován také ve dvou mateřských školách přímo v Prostějově. Byly jimi MŠ Fanderlíkova a MŠ Moravská. Celá věc tehdy nebyla zpolitizována a obešla se bez jakýchkoliv negativních reakcí.

Je ale více než jisté, že toto varování a upozornění senátorky Chalánkové se bude živě probírat na úterním jednání zastupitelstva. Večerník ale ještě předtím získal exkluzivní stanovisko Františka Jury. „Město Prostějov nechává od minulého týdne ošetřit jím zřizované základní a mateřské školy nástřikem proti bakteriím a virům včetně koronaviru. Po zveřejnění této informace se na veřejnosti objevily zprávy naznačující neúčinnost tohoto opatření, a dokonce i zdravotní rizika plynoucí z aplikace přípravku,“ řekl na úvod František Jura, který vzápětí popsal, jaké má město garance o bezpečnosti nástřiků ve školách. „Odborná firma, která přípravek používá, nám garantovala jeho účinnost a doložila ji výsledky testování prováděného Zdravotním ústavem v Ostravě. Z protokolu vyplývá, že přípravek hubí většinu choroboplodných zárodků. Platí to i v případě zhoršených světelných podmínek, kterými argumentovali odpůrci tohoto moderního způsobu likvidace původců chorob. Účinnost potvrzují také výsledky šetření prováděné v mateřských školách, které si nechaly prostory ošetřit v minulosti. Také nejaktuálnější výsledky testování přípravku přímo na koronavirus předložené odbornou firmou uvádějí jeho účinnost přes devětadevadesát procent. Pokud jde o zdravotní nezávadnost, přípravek je již několik let aplikován ve školách, které s ním mají dobré zkušenosti. Dále jsou s ním ošetřovány prostory nemocnic, lázní, plaveckých stadionů, sportovišť a řady potravinářských provozů. Pomáhá udržet zdravotně nezávadné prostředí také v interiérech sanitek, vozidlech hromadné dopravy a v řadě veřejných budov. Látky obsažené v postřiku jsou navíc součástí běžně dostupných výrobků, jako jsou zubní pasty, opalovací krémy, potravinové doplňky, dokonce i léky,“ upozorňuje prostějovský primátor. Jak ale na závěr dodal, nehodlá v žádném případě nic podceňovat. „Město rozhodně nechce vyvolat jakoukoliv nejistotu v rodičích dětí docházejících do škol ani v pedagogickém sboru. Aplikaci přípravku proto prozatím pozastavilo s cílem odpovědět na všechny otázky a osvětlit případné nejasnosti v celé této věci,“ ujišťuje první muž Prostějova František Jura.