Okresní hospodářská komora v Prostějově ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Olomouci připravila krátký on-line seminář s aktuálními informacemi k současné pandemické situaci.

Termín: 26. 2. 2021 on-line 13.00 – 14.30 hodin. Přednášející: zástupce KHS Olomouckého kraje.

Hlavní body programu:

1. Nastavení doporučených protiepidemických pravidel pro podniky a jejich provozy v důsledku aktuální epidemické situace a výskytu nových mutací koronaviru a v návaznosti na praktické zkušenosti.

2. Možnosti antigenního testování zaměstnanců.

3. Nastavení karanténních opatření ve firmách na základě výsledku antigenního testování.

4. Nastavení spolupráce při trasování pozitivních zaměstnanců v souvislosti s epidemickým šetřením – nastavení komunikace přes kontaktní osoby (vedoucí zaměstnanec, BOZP technik).

5. Dotazy – odpovědi.

Podrobnosti k přihlášení na seminář najdete na www.ohkpv.cz.