Dostavba klubovny pro mladé chovatele, částečná úhrada nákladů spojených s výstavbou mostu a pořízení sekačky pro údržbu sportovního areálu. To jsou akce, na něž poputují dotační finance z oblasti rozvoje a investic města. Jak ovšem radní zdůrazňují, finanční pomoc musí schválit ještě zastupitelé.

„Například Českému svazu chovatelů Prostějov poskytneme dotaci na dostavbu klubovny pro mladé chovatele. V letošním roce má svaz záměr pokračovat v realizaci další etapy elektroinstalace, zateplit strop a střechu včetně dalších menších oprav,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Další dotace poputuje na částečnou úhradu nákladů spojených s výstavbou mostní konstrukce, která je součástí cyklostezky okolo plumlovské přehrady. Most je poslední etapou stavby, jejíž realizace byla zahájena v roce 2020. „Cyklostezka, jejíž součástí je i nově budovaný most, bude sloužit nejen občanům města Plumlova, ale bude významně napomáhat tranzitu cyklistů z Prostějova na plumlovskou přehradu, která je významným prvkem volnočasových aktivit občanů našeho města,“ okomentoval druhou dotaci Rozehnal.

Třetí dotace se týká Tělovýchovné jednoty Sokol Vrahovice. Letos zde plánují pořídit sekačku pro údržbu sportovního areálu. „Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům stroje byl zhruba před patnácti lety zakoupen stroj repasovaný. V současné době je již stav sekačky nevyhovující. Vzhledem k velkým investicím v roce 2017 narostl i zájem mladých fotbalistů a dalších sportovců. Plocha tak vyžaduje častější a náročnější údržbu,“ uzavřel výčet s poslední dotací náměstek prostějovského primátora.

Magistrát do těchto tří oblastí pošle téměř 800 000 korun.