Co má Prostějov, resp. i velká část Prostějovska společného s Nizozemím? Přinejmenším dvě skutečnosti. Zaprvé rovinatý povrch a zadruhé kola. Haná i se svým okolím je, když ne přímo rájem, tak zemí zaslíbenou cyklistům. A podle toho vypadá i síť cyklostezek, která každoročně roste. V některých částech města se ale zatím na vznik těchto cest teprve čeká. „Hotové jsou již hlavní úseky stezek do Bedihoště, Kralic na Hané, Smržic, Kostelce na Hané a do Žešova. Pracujeme i na propojení do Určic a Seloutek,“ hlásí Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek prostějovského primátora.

Prostějov je díky rovinatému rázu ideálním místem pro cyklistiku. Ve městě najdete množství cyklostezek, které jsou odděleny od silničních komunikací, což zvyšuje bezpečnost jezdců na dvou kolech. „Jejich výstavba probíhá cíleně již několik let, a to v souladu s Generelem cyklistické dopravy zpracovaným v roce 2004. Ten počítá s budováním další sítě cyklostezek a vyřeší postupně propojení centra Prostějova s okolními obcemi, ale i bezproblémový průjezd městem,“ uvedl Jiří Pospíšil.

Aktuálně zahrnuje tzv. Generel více než 80 kilometrů tras a Prostějov je tak nyní protkán již celou řadou cyklostezek. Na některé se dostalo až po dlouhých přípravách a odkladech, třeba jako na propojení Prostějova se Žešovem. A dosud se intenzivně řešilo také propojení Vrahovické ulice a cyklistiky. Jinde, zejména směrem na západ a na jih od centra, je už situace lepší, stezky propojují třeba nemocnici s centrem, stejně tak aquapark nebo Kolářovy sady. „V současné době je postupně podle tohoto záměru realizována a připravována řádově polovina, tedy zhruba čtyřicet kilometrů, přičemž na výstavbu bylo vynaloženo více než sto devadesát milionů korun,“ upozorňuje Pospíšil s tím, že doposud získané dotace na výstavbu cyklostezek z Regionálního operačního programu Střední Morava, Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje dosahují téměř 50 milionů Kč.

Největším problémem jsou komplikovaná majetkoprávní jednání, například u cyklostezky Určická jsme nuceni po posledním kole jednání s vlastníky potřebných pozemků zvažovat využití institutu vyvlastnění, u stezky do Vrbátek se výrazně zkomplikovala situace z důvodu záměru zkapacitnění železnice v úseku Nezamyslice - Prostějov - Olomouc, respektive pozemků, na kterých by cyklostezka měla stát,“ přidává náměstek prostějovského primátora pro oblast investic Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Magistrátu se podařilo vybudovat za deset let neuvěřitelné množství cyklostezek,“ uznává národní cyklistický koordinátor Jaroslav Martínek. Zároveň ale říká, že ne všude je třeba problematiku cyklistické dopravy řešit stezkou pro kolaře. „Někde je vhodnější udělat cyklistický pruh, někde stačí udělat obytnou zónu a zklidnit celou oblast. Na základě toho se dá potom říct, jak na tom to město je. Sám cyklista pak dá rozsudek,“ vyjádřil se Martínek.

Z opozice občas ale i v Prostějově zaznívají hlasy o tom, že ne každý nový úsek je dobře naplánovaný a následně provedený. „Léta připomínkujeme nenávaznosti. Cyklostezka je dobrá, ale napojování a provázanost chybí. Někde je problém, dostat se při jízdě z jedné strany na druhou. V globálu jsem ale rád za úroveň cyklostezek,“ řekl Večerníku zastupitel za hnutí Změna pro Prostějov Jan Navrátil. Coby vášnivý cyklista pak uvádí rovněž příklad z praxe. „Podle kružítka krásně namalují třeba půlobloučky cyklostezky na sídlišti Hloučela. Ale když trochu nasněží a prohrne to pluh rovně, tak bych doporučil, aby si kružítkové zatáčky projektant projel. Klidně mu půjčím kolo,“ vybízí Navrátil.

Těšit pak všechny cyklisty může, že ani v další době Prostějov od budování cyklostezek neustoupí, naopak. Na letošek jich magistrát plánuje hned několik. „Aktuálně má město podanou žádost o dotaci z Olomouckého kraje na dokončení cyklostezky v ulici Pod Kosířem (více na www.vecernikpv.cz). Projekčně jsou připraveny v ulicích Anenská a Okružní, v brzké době budeme mít připravenou cyklostezku v Průmyslové ulici,“ prozradil náměstek Jiří Rozehnal.

Samo budování cyklostezek a jejich rozvoj jsou pak o zhodnocení konkrétních cyklistů. Kvalita sítě se má posuzovat hlavně z několika hledisek. „Základní filozofie je, že vám infrastruktura zajišťuje, že se po městě dokážete projet bezpečně. Nejde o to, kolik kilometrů cyklostezek je, ale jakou vytváří smysluplnou síť pro občana, aby byla pohodlná, bezpečná a nezpůsobovala zbytečné zajížďky,“ připomíná Jaroslav Martínek, národní cyklistický koordinátor.

Přehled vybudovaných úseků a dalších plánovaných úseků najdete na www.prostejov.eu.

kolik metrů cyklostezky prostějov postavil?

rok                             postavené metry

2017                           980 m

2018                           1210 m

2019                           350 m

2020                           230 m