Jak Večerník s předstihem informoval, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov Milada Sokolová se rozhodla, že sice bude ve stejné funkci i nadále působit, ale již „jen“ jako neuvolněná členka rady, čímž se vzdá benefitů zaměstnankyně magistrátu. Sokolová tímto reaguje na námitky kritiků, že v souvislosti s působením ve funkci uvolněné krajské zastupitelky by nestíhala práci na radnici. O změně statusu informovala minulé úterý také prostějovské zastupitelstvo.

„Chápu, že pro paní náměstkyni je kumulace obou funkcí velice časově náročná, ale mohu zde zodpovědně prohlásit, že funkci náměstkyně pro kulturu a životní prostředí vykonává i od svého působení v rámci Olomouckého kraje svědomitě a bez jakýchkoliv problémů. Ani jednou nenastala situace, že by rada města měla pocit, že práci na radnici nestíhá,“ sdělil svůj pohled primátor František Jura (ANO 2011).

Následně se přihlásil o slovo opoziční lidovecký zastupitel Petr Kousal. Jeho požadavek vzbudil u drtivé většiny zastupitelů ironické či snad i soucitné úsměvy... „Fyzicky se dvě funkce nedají zvládnout. Pokud paní náměstkyně tvrdí, že ano, pak to znamená, že není na radnici plně využita, protože dokáže zvládat i jinou funkci. Ostatně se nabízí otázka, když mají v Přerově pouhé dva náměstky primátora, proč my jich tady máme pět. Dávám protinávrh zrušit funkci uvolněného náměstka pro kulturu a životní prostředí a nezavádět novou funkci neuvolněného náměstka. Tím se v této koronavirové době ušetří nemalé finanční prostředky.“

Další zastupitelé zase požadovali, aby se sama Milada Sokolová vyjádřila k tomu, jak si práci pro magistrát a zároveň pro Olomoucký kraj představuje. Stalo se. „Pokud můj přechod na neuvolněnou náměstkyni dnes schválíte, budu i nadále odpovědná za oblasti kultury a životního prostředí, ale už jako neuvolněná. V Olomouckém kraji nejsem hlasující členkou rady a jejích jednání se zúčastňuji z pozice uvolněné zastupitelky pro cestovní ruch. Pokud bych se této pozice vzdala, ztratila bych tento status a Prostějov by už neměl žádný přímý kontakt s vedením kraje. V posledních čtyřech měsících tedy funkce na prostějovské radnici i na kraji vykonávám současně a myslím si, že na práci to není vidět. Vykonávám je obě dobře a poctivě, svědomitě vše zvládám. A za uplynulé období se nenašel ještě jediný člověk, který by tvrdil, že práci na radnici nedávám maximum,“ pustila se do své obhajoby Milada Sokolová a pokračovala: „Pokud se mám vyjádřit k finančnímu ohodnocení práce v pozici neuvolněné náměstkyně primátora, tak budu brát stejné odměny jako berete vy a plat náměstkyně na horní hranici umožněné zákonem. Vzdávám se benefitů zaměstnance magistrátu, to znamená, že nebudu brát stravenky ani dvakrát do roka takzvaně ošatné. Zůstane mi základní plat. Co se týká peněz, mohu o sobě tvrdit, že jsem velice sociální a charitativní člověk. Každý měsíc věnuji desítky tisíc korun potřebným lidem a podporuji nejrůznější charitativní organizace. A hodlám v tom pokračovat.“

Svým obsáhlým vyjádřením však vyvolala spíše další dohady opozičních zastupitelů. Za všechny snad jen tolik... „Je otázkou, jestli jsme tedy v minulosti nepřepláceli některé jiné náměstky, kteří měli pod sebou starost o zeleň a kulturu na plný úvazek. Vždyť teď se dozvídáme, že tato funkce se dá dělat distančně?! Jak k tomu přijde například bývalá náměstkyně Ivana Hemerková, která tady pracovala v minulém volebním období na plný úvazek, když dneska jsme slyšeli, že se to dá zvládnout možná jen s mobilem v ruce,“ utrousil Petr Ošťádal (Na rovinu!).

Po další diskusi dal primátor Jura nejdříve hlasovat o protinávrhu lidoveckého zastupitele Petra Kousala, který požadoval zcela zrušit pozici náměstka pro kulturu a životní prostředí. Pro jeho návrh ale nakonec hlasovalo pouze deset zastupitelů. Pro návrh rady města, aby se Milada Sokolová stala neuvolněnou náměstkyní, bylo třiadvacet zastupitelů města Prostějova.