Hned v úvodu úterního jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova předstoupil před zastupitele Jan Nagy, odcházející ředitel Městské policie Prostějov. V tu chvíli již odpočítával poslední dny ve své funkci. Muž, který v této pozici plnil úkoly bezmála jednadvacet let, naposledy referoval o činnosti strážníků během uplynulého roku. Zmínil nejen situaci uvnitř městské policie, ale rovněž úbytek počtu přestupků, potíže během pandemie covid-19 a seznámil zastupitele také se stížnostmi, které přišly od obyvatel Prostějova na chování strážníků. Pouze jedna z nich však byla vyhodnocena jako oprávněná.

„V sociologických průzkumech občané Prostějova požadovali, aby hlídky městské policie byly takzvaně viditelné a podílely se na zvyšování pocitu bezpečí ve městě. Policejní práce přímo na ulici je skutečně nezbytná pro zajištění veřejného pořádku. Přestože mnoho kompetencí v tomto ohledu spadá do činností Policie ČR, kvůli jejím nedostatečným kapacitám jsou to právě strážníci, kteří dbají na dodržování městských vyhlášek a dalších nařízení. Od toho zde městská policie je,“ řekl na úvod hodnocení činnosti Městské policie Prostějov za rok 2020 šéf strážníků Jan Nagy.

Vzápětí zastupitele seznámil s některými změnami na základě novely zákona o obecní policii. „Jednou z nich je fakt, že městská policie už stejně jako Policie ČR má možnost přístupu do registru osob, takže už nebude při zadržení pachatelů docházet ke zbytečným průtahům kvůli ověření jejich totožnosti. Došlo i k dalším změnám zákonů, které ovlivňují činnost městské policie. Zejména jde o zákon o odpadech či mnohá zákonná opatření o volném pohybu osob během pandemie covid-19. Strážníkům se nyní zvýšily například kompetence při řešení přestupků v rámci pandemického zákona. Museli jsme učinit také mnohá opatření, abychom byli schopni reagovat na opatření vlády,“ sdělil dále Nagy s tím, že městská policie byla už v loňském roce vybavena dostatečným počtem ochranných pomůcek včetně dezinfekčních prostředků. „Strážníci pracují v takzvané první vlně, setkávají se se stovkami lidí denně včetně bezdomovců. Musím ale podotknout, že během celého loňského roku bylo pozitivně testovaných strážníků na covid-19 jen minimum, což přičítám velice přísnému dodržování protiepidemických opatření,“ zkonstatoval.

Ředitel Městské policie Prostějov dále před zastupiteli vypočítával množství přestupků, které strážníci museli řešit během uplynulého roku. Jak Večerník už v předchozích vydáních předem zveřejnil, oproti roku 2019 došlo vloni k poklesu počtu přestupků spáchaných Prostějovany. „I nadále platí, že stále řešíme nejvíce dopravních přestupků, což činí bezmála osmdesát procent všech spáchaných přestupků. K výraznému úbytku přestupků došlo na úseku rušení nočního klidu. Není také divu, když vloni byly většinou uzavřeny všechny restaurace, bary a hospody. Bylo také méně vandalských činů a během roku 2020 jsme rovněž na záchytku převezli pouze dvacet podnapilých osob, což je oproti předcházejícímu letopočtu také značný pokles. Začalo se nám dařit řešit odtahy vraků vozidel, která delší dobu zavazela na veřejných místech a parkovištích,“ vyjmenoval některé příklady Jan Nagy, který zastupitele ještě seznámil se situací uvnitř městské policie. „Co se týká organizační struktury naší městské policie, ta zůstává i nadále stejná. Disponujeme už nějaký čas osmapadesáti zaměstnanci a jedním civilním zaměstnancem, ale i v rámci tohoto jednání zastupitelstva se bude jednat o nutnosti navýšit tento stav o jednoho dalšího pracovníka na úseku dopravních přestupků. Pandemie covid-19 pochopitelně hodně ovlivnila chod městské policie v roce 2020, neboť bylo nutné zabezpečit jednadvacet procent plánovaných směn z důvodu nemoci, dovolených a další nepřítomnosti. Ještě bych chtěl připomenout, že současný věkový průměr prostějovských strážníků je pětačtyřicet let a v horizontu dalších deseti roků by v tomto mohl nastat problém.“

Během loňského roku přišlo na činnost Městské policie devět stížností od občanů. „Byly pečlivě prošetřeny a výsledky předány primátorovi města. Jedna z nich byla vyhodnocena jako oprávněná a řešena v rámci pracovně-právního vztahu. Šlo o nedůslednost při řešení porušení usnesení vlády,“ zkonstatoval Jan Nagy, který v tu chvíli již odpočítával své poslední dny ve funkci velitele Městské policie Prostějov.